Primêr ûnderwiis

Thús / Primêr ûnderwiis

Amarens Louwsma Frysk foarlêskampioen 2016

DSCF5728-e1465571620732

Yn in spannende finale fannemiddei by de NHL yn Ljouwert is Amarens Louwsma út groep 8 fan basiskoalle De Wyngert út Drachtster Kompenije útroppen ...


  Lês fierder

Nije webside Spoar 8 … ek foar bestellingen!

spoar8

Spoar 8 is dé digitale metoade foar it basisûnderwiis. De nije 'landingspagina' is: spoar8....


  Lês fierder

Underwiiskongres WOW Frysk

P1000386

Foar ûnderwiisminsken wie it grutte kongres dat op woansdei 25 maaie 2016 plakfûn ít evenemint dat eins net mist wurde koe. Under lieding fan deifo...


  Lês fierder

Lansearring edukative games en #leukstewurk

IMG_0196

Op tongersdei 21 april 2016 fûn yn oanwêzigens fan deputearre Sietske Poepjes op Stenden Hogeschool yn Ljouwert de feestlike lansearring fan de nij...


  Lês fierder

Nijsbrief Evaluaasjesysteem Frysk: GRIP

Grip - ESF

Hasto de nijsbrief oer it Evaluaasjesysteem Frysk (Grip) én de oankundiging fan it grutte Underwiiskongres oer Meartaligens op 25 maaie 2016 yn Drach...


  Lês fierder

Doede de Fryske bear

Doede hat in ongelok hân

Doede, de ‘Fryske bear’, makket bern bewust fan de taal dy’t se brûke en dat se it Frysk as fiertaal brûke kinne. De bear is in middel om de p...


  Lês fierder