Heger ûnderwiis

Thús / Heger ûnderwiis

Lansearring edukative games en #leukstewurk

IMG_0196

Op tongersdei 21 april 2016 fûn yn oanwêzigens fan deputearre Sietske Poepjes op Stenden Hogeschool yn Ljouwert de feestlike lansearring fan de nij...


  Lês fierder

Frysk yn Amsterdam

Pieter Duijff2

Hawwe jo ûndersteand artikel út it Friesch Dagblad oer it fak Frysk oan de Universiteit fan Amsterdam al lêzen? It is in prachtich ferhaal wurden ...


  Lês fierder