Foar elkenien dy’t Fryske lessen jout Lesjaan.frl is it digitale moetingsplak foar learkrêften, dosinten en lesjouwers

Lêste nijs:


Lêste nijsbrief Fak Frysk skoaljier 2015-2016

Nijsbrief_Frysk_02-kop

De fjirde en lêste nijsbrief fan it skoaljier 2015-2016 foar it Fak Frysk, mei allegear nijsgjirrich nijs foar dosinten Frysk, kin hjir fûn wurde:


  Lês fierder

Amarens Louwsma Frysk foarlêskampioen 2016

DSCF5728-e1465571620732

Yn in spannende finale fannemiddei by de NHL yn Ljouwert is Amarens Louwsma út groep 8 fan basiskoalle De Wyngert út Drachtster Kompenije útroppen


  Lês fierder

Nije webside Spoar 8 … ek foar bestellingen!

spoar8

Spoar 8 is dé digitale metoade foar it basisûnderwiis. De nije 'landingspagina' is: spoar8.


  Lês fierder